Siden sidst i 4-kløver-klyngen

På sidste styregruppemøde 14/3 havde vi valgt at tage vores strategigruppe med, da der var orientering fra et stort møde med de andre klynger i Danmark. Der viser sig nu nye muligheder.

Vores tovholder fra DGI Lene Havtorn Larsen, har været til klyngernes netværksmøde sammen med deltagere fra både strategigruppe, kommunikationsgruppe og styregruppe d. 2/3.
Igen fortælles det, at vi er på god og rette kurs i forhold til det overordnede projekt.
Især vores klyngeavis nyder stor respekt.

På selve mødet gennemgik vi de mange fine forslag til arbejdsområder og ønsker for klyngen.
Der er stort fokus på fællesskab, tilflytning og mange ønsker om både skole og institution.
Som sagt arbejder vi stadig med det og er ved at have et klart billede af, hvad vores energi skal koncentreres om.

Rapporten fra spørgeskemaet er lige kommet i første udgave og er ved at blive rettet til for de sidste detaljer, så den kan sendes ud.
Der bliver spurgt efter billeder, som kan vise vores fine klynge fra den bedste side. Der må meget gerne være mennesker med på billederne. Så hvis du ligger inde med billeder i en god kvalitet/høj opløsning, vil vi meget gerne have dem på mail: mail@4-kløver-klyngen.dk
Vi glæder os meget til den færdige rapport der skal være klar i april, for indtil nu ser det imponerende ud.

På mødet i Aarhus blev sløret løftet for, hvordan DGI, Lokale og Anlægsfonden og Realdania – vil støtte op om klynger i fremtiden.

Og hold nu fast…

Der er afsat en kæmpe pulje penge, til at udvikle tiltag i klyngerne.
Der er selvfølgelig nogle retningslinjer, der skal følges, men vi skal gøre os meget umage for at undgå at kunne få del i midlerne.
Første udfordring bliver at samles om en egentligt idé, der så kan søges midler til at få lavet et projekt af.
Der er deadline for ansøgning om midler til projektering allerede 1/9, så vi skal til at komme i arbejdstøjet.
Styregruppen har derfor aftalt en række møder med Lene Havtorn Larsen, Vivi Granby fra kommunen og vores strategi- og kommunikationsgruppe om, hvad de store linjer i projektet skal være og hvad vi har af fokuspunkter i forhold til de mange besvarelser.

Nok for nu.
Hold øje med dagspressen, for kommunikationsgruppen har en pressemeddelelse i støbeskéen.

God vind i 4-Kløver-Klyngen

Generalforsamling Klemensker Jagtforening

 

Flot fremmøde til Klemensker Jagtforenings generalforsamling 2019.

Der var flot fremmøde til Klemensker Jagtforenings generalforsamling tirsdag d. 12-2-2019 i foreningens jagthytte.  29 af foreningens medlemmer startede generalforsamlingen med skipperlabskovs med tilbehør.

Foreningens formand Tage Ipsen, orienterede i sin grundige beretning om foreningens mange aktiviteter. Formanden takkede også div. lodsejere som velvilligt stiller terræn til rådighed til bl.a. lerdueskydning, skydearrangement m.m.

Der var genvalg til alle poster både til bestyrelse, suppleanter og revisorer / bilagskontrollanter. Regnskabet viste et større underskud i 2018, hvilket dog primært skyldtes indkøb af to nye lerduekastemaskiner.  Foreningen har fortsat en sund og stabil økonomi.

Årets krage og skadebens konkurrence blev igen i år vundet af Jens Bager med 9 par, Claus K Hansen blev nr. 2.

Aftenens dirigent var Jacob Tholstrup.

De 2 nye lerduekastemaskiner er ved at blive monteret på skydevognen, og forventes at være klar til brug februar / marts 2019.

ME.

Jens Bager vinder af krage / skadebens konkurrencen.

 

 

Nyt fra styregruppen i 4-kløver-klyngen:

Vi har haft tid til endnu et styregruppemøde og der er kommet nye initiativer og muligheder til.

”KlemenskerRøAvisen” har skiftet navn til KlyngeAvisen og har fået flere sider. I morgen mandag aften 11/2 vil der være lidt i programmet ”Mellem Os” på TV2 Bornholm om vores avis og allerede onsdag ligger det første nummer i postkassen i alle klyngens husstande og kan læses på nettet.

Vores tovholder fra DGI Lene Havtorn Larsen, har været til landsbyklyngernes netværksmøde i forrige uge, og endnu engang kan hun berette at vi er på god og rette kurs i forhold til det overordnede projekt.

Ressourcebanken med de frivillige trækker ud, da det er svært at få svar tilbage på vores henvendelser. Det bekymrer os nu ikke, for vi er af den overbevisning, at det kan skyldes, at vi i styregruppen ikke har fundet den rigtige kanal endnu.
Igen er det her vigtigt at understrege, at vi ikke vil tage folk som gidsler og kime dem ned om hjælp til dette og hint, men at det er rart for os, at vi kan spørge efter den rette hjælp, når der er behov for det.
Og frivillige kan altid sige nej til at deltage, hvis ikke det passer ind i den travle hverdag.
Til gengæld er det også en god mulighed for frivillige, til at få idéer til egne projekter og måske selv få hjælp til gode idéer.
Vi vil stadig invitere til et frivilligemøde og forventer det bliver omkring april. Lige nu pusler vi med, hvad det skal indeholde, for der er mangt og meget at tage fat på.
Og vi håber selvfølgelig, at så mange som muligt møder op, så vi kan få hilst på hinanden.

Rapporten fra spørgeskemaet er lige på trapperne og den glæder vi os meget til at se, for det er en stor udfordring for os i styregruppen, at få samlet trådene på grund af de mange besvarelser.

Foråret er på vej og det pusler både i haven, men også i de forskellige arbejdsgrupper, hvor der så småt er ved at være gang i arbejdet.
Stigruppen har mødtes og består nu af 6 medlemmer. Der vil blive skrevet lidt om det på hjemmesiden og sikkert også på facebook.

14/3 skal styregruppen tale sammen med Lene, Vivi Granby fra kommunen og vores strategi- og kommunikationsgruppe om, hvad de store linjer er i projektet og hvad vi har af fokuspunkter i den nærmeste fremtid.

Nok for nu.
Nyd forårets komme, de lyse dage og glæd dig til den nye KlyngeAvis.

Så er vi i gang igen – Godt Nytår

Du sidder måske og tænker, at 4-kløver-klyngen er gået i stå…?

Men nej, det er den heldigvis ikke.
Vi har jo som alle andre holdt jul og har haft vores første styregruppemøde d 10/1 2019.

Før jul udsendte vi et spørgeskema, som der er rigtigt mange af Jer, som har gjort Jer ulejlighed med at udfylde.
Borgerundersøgelsen er nu slut, og vi har fået en samlet opdatering og status på besvarelserne.

Vi har i alt fået 1.043 besvarelser

Der er hele 103 personer, som har tilkendegivet, at de gerne vil kontaktes for at høre mere om at blive frivillig i klyngen – det er kæmpe stort!

Det er en enorm ressource, at der pludseligt er så mange klynge-borgere, som gerne vil være frivillig i klyngen.

Vi er så glade og imponerede over, at der er så mange af Jer, der også synes det er en god idé og vil lægge kræfter i arbejdet.

Så det vil vi gerne sige tak for…

I styregruppen har vi nu en meget vigtig opgave i at få kontaktet alle disse mennesker.

Vi har valgt at gøre det på den måde, at vi sender en mail eller ringer til hver og en, hvor vi spørger lidt ind til interesser og hvad den enkelte kan bidrage med.
Det vil i den forbindelse være en hjælp, hvis vi må få oplyst jeres mail, når vi ringer.

Når vi har fået et overblik over alle Jer fantastiske interesserede, vil vi invitere til et møde, hvor vi kan hilse på hinanden i uformelle omgivelser.

I borgerundersøgelsen er samtidig en meget lang liste af forslag og ønsker, som vi også skal have læst igennem og taget stilling til, så vi kan arbejde videre med det.

Selve borgerundersøgelsen bliver der derfor arbejdet videre med og der fremkommer en fin rapport ca. 1. april 2019.

 

KlemenskerRøAvisen holder repræsentantskabsmøde i Klemenskerhallens Cafeteria onsdag 16/1 2019 kl. 19.00 angående den nye klyngeavis.

Der skal findes repræsentanter fra alle 4 byer til en ny bestyrelse og der skal findes et nyt navn til avisen.

Vi håber så mange som muligt møder op.

Flere af de allerede eksisterende arbejdsgrupper har mødtes og der er møder på vej, så der kan arbejdes videre i dem.
Det er jo også godt nyt.

Det var bare lige lidt nyt fra styregruppen i 4-kløver-klyngen.

Hvem er med?

Samtale med Karsten Eriksen

Styregruppen i 4-KLØVER-KLYNGEN

Hvem er du, Karsten og hvad er du rundet af?

Jeg er en mand i min bedste alder, men det er mænd jo altid. Jeg er født og opvokset på den københavnske Vestegn og er havnet på Bornholm, dels fordi jeg har fundet en fantastisk nordjysk kæreste og dels fordi jeg altid har haft en indre bondeknold, der bare ventede på at springe ud. Naturen, den friske luft og fritidslivet har altid haft en dragende kraft på mig. Og det kan jeg til fulde få opfyldt med Lise og den friske luft og den smukke natur på Bornholm.

Du har en funktion som leder af styregruppen i 4-KLØVER-KLYNGEN. Hvordan er det kommet i stand?

–  Jeg kom med i klyngesamarbejdet, fordi jeg gav udtryk for, at vi gerne måtte have ambitioner med i projektet. De lokale blev nok lidt forskrækkede over de store armbevægelser, men kan måske godt samtidig have brug for én, der tør lame lidt.

I takt med at klyngearbejdet har udviklet sig og taget form, er jeg blevet spurgt, om jeg havde lyst til at være med i styregruppen. Da jeg så både var dagens navn i Bornholms Tidende og samtidig fortalte om klyngen i en separat artikel, mente de andre i styregruppen, at jeg var den rigtige til at stå forrest. Måske kan det også have noget at gøre med, at så behøvede de jo ikke gøre det 😉

Styregrupperollen passer også fint til min profil, da jeg ser ting i et overordnet perspektiv og på den lange bane.

Hvad ser du af muligheder i 4-KLØVER-KLYNGEN?

– I klyngen er der en energi, optimisme og ukuelighed, som man sjældent oplever.  Der er idérigdom og entrepreneurship – som det hedder på moderne dansk- og en stærk vilje til at ville hinanden og fællesskabet. Det oplever jeg som lidt unikt for Bornholm. Det kommer nok af at bo isoleret på en ø. Der er stærke og stolte traditioner for at hjælpe hinanden.

Den energi skal vi have sluppet løs i klyngen og prøve at rette den hen til fælles og større projekter, uden at vi tager energien ud af de mindre tiltag som allerede er i gang. For dem er der især brug for i forhold til, at vi vil hinanden.

Mulighederne er mange og viljen er der, så hvis vi kan få flere på banen, vil mulighederne også vokse sig større.

Kan du tegne et portræt af 4-KLØVER-KLYNGEN om 5 år, som du vil ønske  det?

Eksempelvis er der en sti-gruppe og en kro-gruppe. Betyder det så, at vi skal vælte rundt i naturen og mødes på kroen til fælles bægerklang? Selvom det lyder hyggeligt, er det ikke det, der er ment.

Stigruppen er en udløber af, at hvis vi skal kunne bruge vores nærområde og naturen, vil det være en fordel, hvis vi også kan færdes frit og ubesværet mellem de 4 byer. Her er det især børnene, der tænkes på. Et velfungerende stisystem vil også være til glæde for turister, der trænger til at hvile ørene efter tumulten langs kysten.

Om 5 år har vi stisystemet på plads med fritelte- og shelterpladser, har afholdt DM i orienteringsløb og skal afvikle Danmarks smukkeste marathon, der er et stjerneløb mellem de 4 byer… og styret fra kroen.
Kroen fungerer som naturligt samlingssted for klynge-boerne og er samtidig et yndet besøgssted for vandrere og cykelturister. Uden for sæsonen kan der for en billig penge spises god dansk mad. Stedet emmer af aktivitet og foreningsliv og er drevet af dels frivillige og dels lønnet personale organiseret som socialøkonomisk virksomhed .

Aarsballe Blues blev afviklet for andet år i træk og der er ved at blive arrangeret en 3. udgave.

I Nyker er friluftskoncerterne blevet et tilløbsstykke med over 2000 tilhørere.

Der er masser af tiltag på tværs af byerne med både små og store arrangementer som strikke-, bog- og diskussionsklub med gæstetalere.

Idrætsforeningerne trækker på hinandens styrker og der er en del mere eller mindre organiseret idræt i hallerne og på græsbanerne. De unge er vilde med det, fordi man gør det man har lyst til og når man har lyst til det sammen med andre, uden at det er med faste træninger. Initiativerne kommer fra dem selv og bliver understøttet af frivillige forældre, der har en interesse for netop deres arrangement.

Idrætsforeningerne er gået sammen i 4-KIF, der understøtter alle typer for bevægelse for både yngre, ældre og blandede grupper.

Hvordan kommer vi så derhen?

Tidligt fik vi klarhed over, hvad der var af muligheder for støtte, da vi først blev enige om hvad vi gerne ville på den lange bane.

Det starter faktisk med, at vi bliver enige om, at den bærende værdi i alt hvad vi laver, udspringer af 4 ting:

– Sundhed, bevægelse, glæde og fællesskab på tværs.

Du flytter ikke mennesker ved at give dem viden om, kunnen og værktøj til at bygge en båd. Du flytter dem ved at give dem lysten til rejse.

Benedikte Lauridsen, kommunikationsgruppen 4-KLØVER-KLYNGEN

 

 

 

Hvem er med?

Samtale med proceskonsulent og fødselshjælper for 4-KLØVER-KLYNGEN, Lene Havtorn Larsen

Hvem er du Lene? Hvad er du rundet af?

 

Jeg er opvokset i en lille landsby midt i Jylland for 52 år siden og jeg er meget bevidst om den sammenhængskraft og landsbyfortælling, der ligger i at være født, som jeg er, ’i tolderens hus’ fremfor på en given adresse i byen. Jeg er gammel spejderleder og derfor aldrig bange for at gå foran, men samtidig lige så opmærksom på at den bagest i rækken er med og føler sig inkluderet. Jeg er helt vild med Bornholm og har boet her i 20 år. Jeg lever i Svaneke sammen med mine tvillingedrenge Anders og Christoffer på 16 år.

På Bornholm har jeg lært at bade hele året, jeg har lært at næsten alting kan lade sig gøre og at der altid er nogen, der kender nogen der kan hjælpe. Desuden er jeg meget bevidst om at jeg altid siger JA Tak, hvis jeg kan.

Jeg har snart kobberbryllup med min arbejdsplads; Center for Regional- og Turismeforskning på Stenbrudsgården i Nexø. Her er jeg seniorkonsulent og mit speciale oplevelsesøkonomi, oplevelsesledelse, brugerdreven regional udvikling, ledelse af frivillige og frivillighed som ressource for udvikling i yderområder. Menneskelige ressourcer som udviklingskraft har altid været mit fokusområde.

Derfor er jeg også medarbejderrepræsentant i CRT´s bestyrelse. Jeg er fondsbestyrelsesmedlem i den socialøkonomiske virksomhed; ’Det levende Køkken’ i Østermarie for at støtte op om måltidsfælleskabet som centralt element for dannelse, tillid og tryghed på tværs af generationer og personlige udfordringer. Desuden er jeg formand for Svaneke menighedsråd for at bidrage til at sammenhængskraften omkring landsbykirken inkluderer byen, borgerne, skolen, medarbejderne og de frivillige, der engagerer sig i fællesskabet.

 

Hvordan er du kommet ind på organiseringen af klyngesamarbejdet?

 

At blive proceskonsulent i forbindelse med etableringen af Bornholms første klynge, var en naturlig fortsættelse af mit arbejde med at kortlægge hvordan alle de bornholmske borgerforeninger bruger de kommunalt tildelte penge, og dem som borgerforeningen selv skaffer gennem en imponerende stor mængde aktiviteter, drevet af frivillige kræfter i fællesskab og for fællesskabet. Jeg har siden begyndelse af året været ansat af DGI, der står i spidsen for klyngesamarbejdet i samarbejde med Realdania og Lokale og Anlægsfonden.

 

Hvad har du oplevet på din vej som kan bruges, når der er tale om at være fødselshjælper for en klyngefødsel?

 

Jeg har både en teoretisk og praktisk viden om hvad der engagerer og motiverer frivillige ressourcer til at engagere sig i et fællesskab. Jeg har heldigvis også set eksempler på projekter, der bestemt ikke har virket efter hensigten. Og det er faktisk en vigtig viden at have om, hvordan man IKKE skal gøre. Man skal nemlig ikke forsøge at topstyre en proces, et projekt eller et fastlagt mål ned over hovedet på dem, man ønsker at inddrage…. For så går folk bare et andet sted hen og er frivillige.

Hvis man ikke kan se meningen i at engagere sig, så holder man op.

Derfor er min fornemste opgave at skabe mening og retning med projektet. Min opgave er ikke at skabe resultater, dem skal klyngen selv skabe. For alle dem der bor i fællesskabet ved allerbedst, hvad der skal til, for at klyngen bliver attraktiv for både de fastboende, for turisterne og for potentielle tilflyttere.

 

Kan du fortælle om nogle succes`er og det modsatte, som du har hørt fra andre klynger?

 

Der er mange meget fine eksempler på aktiviteter, som de andre klynger er på vej med eller allerede er nået i mål med. Jeg er imponeret over etableringen af et ungdomshus der er udviklet og styret af de unge, etableringen af en klynge-elbils-deleordning, samtænkning af institutionsfælleskaber der huser både børnehave, skole-fritidsordning og aktivitetscenter for ældre samt politisk påvirkning til ændringer af både busruter og skoledistrikter. Desuden er der mange, mange fine eksempler på klynge-fester, måltidsfælleskaber, mødesteder, dans og musik samt aktiviteter i naturen på tværs af landsbyerne.

Der er desværre også eksempler på klynger, hvor man ikke er lykkedes med at forløse potentialet. Her er det karakteristisk, at man har dannet en traditionel forening, med de personer der plejer at sidde for bordenden. I de tilfælde lukker klyngen sig om sig selv og er blot endnu en forening i byen.

 

Hvis vi skal lægge de lyserøde briller væk, hvad er efter din mening den værste faldgrube vi kan falde i?

 

Den største faldgrube er efter min mening, hvis man ikke tager ideen til sig om, at man samlet set er et område, der kan hjælpe og støtte hinanden. Samlet set er der en fantastisk ’ressourcebank’ til stede i området – institutioner, kirker, indkøbsmulighed, skole, mange forskellige idrætsfaciliteter, der kan koordineres og optimeres. Der er så mange fine mødepladser, fællesspisninger og alle tænkelige foreninger og aktiviteter. Og så er hele klyngen omkranset af en helt enestående og varieret natur. Hvis man ikke ser sig selv som en del af hele det fælles bedste, så bliver klyngen ikke til et fremtidigt fælles bedste.

 

Har du nogle visioner på vores vegne?

 

Min vision er, at det bliver synligt og tydeligt, at indgangen til Aarsballeklemenskernykerrø er indgangen til et stærkt og stolt fællesskab.

 

Hvad er efter din mening det vigtigste for os i 4-kløver-klyngen?

 

Det vigtigste for 4-kløver-klyngen er at holde fast i at arbejdet og aktiviteterne står på 3 ben:

 • Det man gør i sin egen by
 • Det man inviterer de andre byer ind til
 • Det alle fire byer gør i fællesskab

Det betyder kort sagt, at man skal tænke alle de aktiviteter, man allerede gør, og alt det man har lyst til at sætte i værk, som en del af klyngens aktiviteter. Klyngen er IKKE isoleret, men en del af alt det, der allerede sker.

 

Dit job som fødselshjælper for os slutter sommeren 2019. Hvad skal vi nå inden da for at kunne køre videre?

 

Det er rigtigt at i løbet af slutningen af 2019, så slipper jeg lige så stille hånden i ryggen, og så er jeg fuldstændig overbevist om, at klyngen både kan og vil tage de næste skridt selv og sammen. Jeg er fuld af optimisme og ved, at 4-kløver-klyngen er på vej i den helt rigtige retning både i et nationalt og i et bornholmsk perspektiv.

 

Benedikte Lauridsen, kommunikationsgruppen, 4-KLØVER-KLYNGEN

 

Nuværende aktivitets grupper

Nye tiltag i 4-KLØVER-KLYNGEN

På fællesmødet den 18. november i 4-KLØVER-KLYNGEN var der et væld af lyst og initiativer til fælleskaber på tværs.

Så vi nedsatte disse aktivitetsgrupper. Har du lyst til at deltage i én eller flere af aktivitetsgrupperne, kontakter du bare kontaktpersonen, som skrevet står under grupperne, og I aftaler nærmere.

Både på facebook-gruppen og på hjemmesiden kan man følge med aktivitetsgrupperne. Når du liker facebookgruppen modtager du automatisk besked om de nyeste aktiviteter på hjemmesiden  www.4-kløver-klyngen.dk

Aktivitetsgrupperne

 • Hallen i Klemensker.

Klub for større børn evt. i Hallen i Klemensker med fokus på sundhed og bevægelse på tværs af generationer hvor nøgleordet er glæde.

Dette er et stort projekt der primært henvender sig til en lidt overset gruppe af børn (10-13 år) der er overladt til dem selv mellem skole og fritidsaktivitet. Ved at lave et tilbud baseret på frivillige kræfter med fokus på bevægelse, mener vi at kunne afhjælpe stigende grad af inaktivitet.

Samtidig vil det skabe et grundlag for samvær blandt unge i Klyngen hvilket er udfordret af at skolegang foregår på op til 7 forskellige skoler.

Vi håber i fremtiden at kunne skabe en klub der også vil kunne stå for fællesspisning et par gange om ugen hvor familier vil kunne lave sund mad sammen. Da hallen i Klemensker ikke er fuldt booket i timerne fra 14-17 vil det være ideelt at udnytte den, da der er mange muligheder for aktivt samvær. Svømmebad, skydebane, boldbane samt indendørs aktiviteter i hallen. Desuden kunne der i dette regi også laves et E-sportshold.

Udfordring: Da vores ide i første omgang er baseret på frivillige kræfter kræver det en stor tilslutning blandt forældre og andre borgere der vil støtte op om et sådant projekt.

Kontaktperson: Peter Karmark, mail: p@klerens.com  tlf 21271380

Øvrige: Philip Kjøller, philpkjoller@hotmail.com tlf 24617769

Margit Busk tlf 50271262

Annette K. Sonne mail@annettesonne.dk tlf 20111444

 • Stigruppen

Stigruppen er en udløber af, at hvis vi skal kunne bruge vores nærområde og naturen, vil det være en fordel, hvis vi også kan færdes frit og ubesværet mellem de 4 byer. Her er det især børnene, der tænkes på.

Et velfungerende stisystem vil også være til glæde for turister, der trænger til at hvile ørene efter tumulten langs kysten.

VISIONEN:

Om 5 år har vi stisystemet på plads med fritelte- og shelterpladser, har afholdt DM i orienteringsløb og skal afvikle Danmarks smukkeste marathon, der er et stjerneløb mellem de 4 byer… og styret fra kroen.

Kontaktperson: Karsten Eriksen karsten1304@gmail.com tlf 20280880 Øvrige: Jens Busk tlf 52768026

Herdis Terkelsen herdis.terkelsen@pc.dk tlf 40468285

 • Byporte

Vores vision med dette projekt er at få skabt et fælles udtryk ved indkørslen til de 4 byer. Derved bliver alle der kører igennem byerne gjort opmærksomme på Klyngens eksistens og vil måske søge mere info. Det er også målet at kunne bruge disse Byporte som en slags ”reklamesøjle” ved større Klynge arrangementer.

Udfordring! Det er forbundet med en del bøvl at få tilladelser fra Kommunen/vejvæsen til permanente løsninger. Så der skal tænkes kreativt og ud af boksen hvis vi skal have noget op at stå snarest.

Kontaktperson: Peter Karmark. p@klevens.com tlf 21271380

Øvrige: Jens Busk tlf 56976880

Steen Juhl Hansen sjhkl@godmail.dk tlf 28253254

 

 • Krogruppen

Vi arbejder med at erhverve Klemens Kro og omdanne den til Klynge-samlingssted. Målet er at have et samlingssted midt i klyngen, hvor mange slags aktiviteter kan foregå. Et væksthus, der på alle tider af året rummer aktiviteter, og hvor aktiviteter formerer sig ved knopskydning.

Kontaktperson: Benedikte Lauridsen mail: benedikte.lauridsen@gmail.com tlf 28453251

Øvrige: Karsten Eriksenkarsten1304@gmail.com tlf 20280880

Johnny Fagerlund mail: johnny@fagerlunds.com tlf 61120719

 

 • Bogklub og samtalegruppen.

I gruppen vil vi læse bøger og forhåbentlig få nogle gode, uhøjtidelige og fornøjelige snakke om disse samt om almene emner. Gruppens medlemmer kan komme med input til hvilke bøger (typisk romaner) og emner vi skal snakke om. Bøgerne skal indeholde temaer, der kan relateres til nutidige emner(det vil ikke være krimier, science fiction, fantasy eller lignende). De første bøger fastlægges første gang gruppen mødes. Gruppen vil være en åben gruppe, så man kan godt være med selvom man ikke kan deltage 1. gang. Vi mødes på skift hos gruppens deltagere, og det bliver annonceret en måneds tid før, hvilken bog vi læser til næste gang. Første gang bliver tirsdag den 8. januar. Derefter hver 3. tirsdag kl. 16.30 – 18.00

Tilmelding til Lone tlf 22857377

Kontaktperson: Lone B Rasmussen lonebrasmussen@outlook.dk

tlf 22857377

 • Besøgsgruppen

Formålet er at lave besøgsture til de forskellige værksteder, gallerier, små forretninger m.m., som er inden for klyngen, så vi kan lære vores område rigtig godt at kende. Hver enkelt besøg slås op for sig. Alle, der gerne vil have besøg eller har forslag til, hvem vi kan besøge, må meget gerne melde sig til kontaktpersonen.

Kontaktperson: Lone B Rasmussenlonebrasmussen@outlook.dk

tlf 22857377

Øvrige: Niels Pedersen sjidavaremeedpedersen@gmail.com

tlf 26489470

Benedikte Lauridsen benedikte.lauridsen@gmail.com tlf 28453251

AnneMarie Würtz, viggohund53a@gmail.com tlf 21400946

 

 • Indkøbsforening

Indkøbsforeningen er interesseret i at udføre indkøb af dagligvarer m.m. til gavn og glæde for medlemmerne.  Der arbejdes på en organisering. Gode råd og deltagelse er velkomne.

Kontaktperson: Thorkil Pihl lhip@mail.dk tlf 40150992

Øvrige: Niels Pedersen sjidavaremeedpedersen@gmail.com

tlf 26489470

 

 • E-sport Klemensker Hallen

Kontaktperson Philip Kjøller – philipkjoller@hotmail.com tlf 24617769

Øvrige: Peter Karmark mail p@klerens.com. tlf 21271380

Niels Munch. namnygaard@hotmail.com tlf 40413305

 • Klynge-krig for børn Klyngeskud……

Kontaktperson: Philip Kjøller mail: philipkjoller@hotmail.com tlf 24617769

Øvrige: Peter Karmark. Mail p@klerens.com tlf 21271380

Margit Busk tlf 50271262

 • Strikkeklubben i Rø

Formålet med strikkeklubben er udveksling af gode idéer, snakke og hygge, lære hinanden at kende og så, selvfølgelig grine sammen. Vi mødes 1. gang hos AnneMarie på Røvej 53, torsdag den 3. januar kl 19. AnneMarie glæder sig til din tilmelding på tlf eller mail.

Kontaktperson: AnneMarie Würtz, mail: viggohund53a@gmail.com

tlf 21400946

 • Strikkeklubben i Aarsballe

Strikkeklubben holdes i Aarsballe klubhus hver anden uge dvs i lige uger. Der skiftes mellem mandag og tirsdage kl. 19 – 22. Næste gang er 11. december. Hyggeaften med strik og andre hobbies, samt en masse snak over kaffen. Slå både hår og ører ud, når vi strikker og drikker kaffe og the. Alle, uanset køn og nationalitet, er velkomne. Bare kom, tilmelding er ikke nødvendig.

Kontaktperson: Kirsten Kofoed mail: kirsten.kofoed@icloud.com tlf 51182184

 • Foredragsgruppen

I foredragsgruppen vil vi gerne høre hverdagens helte fortælle om deres liv og arbejde

Kontaktperson: Benedikte Lauridsen.  benedikte.lauridsen@gmail.com tlf 28453251

 • Visuel Kommunikation på BAF-tårnet i Klemensker

En drøm om at anvende BAF-tårnet som udstillingsvindue/ fotoudstilling, filmfremvisning m.m.

Kontaktperson: Johnny Fagerlund mail: johnny@fagerlunds.com tlf 61120719

 • Klyngefaciliteter, Klyngepedel

En meget nærliggende servicefunktion for klyngebeboere med udlån af diverse maskiner m.m. og med en klyngepedel, der står for logistikken.

Kontaktperson: Johnny Fagerlund mail: johnny@fagerlunds.com tlf 61120719

 

 

 

 

Generalforsamling i Rø

         GENERALFORSAMLING OG FÆLLESSPISNING  

                           I RØ BORGERFORENING

                MANDAG D. 25. FEBRUAR 2019  KL. 18

                

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i 

Rø Borgerforening. 

Den afholdes igen i år i Restaurant Stenby Mølle ved Golfbanen  

Generalforsamling med dagsorden iht. vedtægterne. Indkomne forslag til dagsorden skal meddeles bestyrelsesformand 

Herdis Terkelsen senest d. 20/2 – 19

Efter generalforsamlingen bydes deltagerne på varm mad ( også vegetar-ret ) og efterfølgende kaffe.

Har du brug for kørelejlighed – så sig til.

Vi glæder os til at se dig

Tilmelding senest 20 /2 til Formand Herdis Terkelsen ( herdis.terkelsen@pc.dk – 40468285 )

eller

Kasserer Peter Karmark ( p@klerens.com – 21271380 )